ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

Sevgi Cümleleri


sevgi cümleleri | kısa sevgi cümleleri | sevgi cümlesi örnekleriSevgi, belki de insanın en önemli duygusu! Üzerine, neredeyse insanlığın başlangıcından beri çok şey söylenen bu temaya ilişkin sözleri İngilizceleriyle birlikte sunuyoruz. Bu noktada bir nüansı da belirtmeliyiz: İngilizce "love" Türkçede hem sevgi hem de aşk anlamına gelmektedir.
Aşağıda sevgi ve sevgiye dair söylenen sözlerden bir demeti ingilizceleriyle birlikte bulacaksınız.

The value of true love is seldom known until it be lost. --> Gerçek aşkın değeri, kaybedilene kadar, nadiren bilinir.

The better part of one's life consists of his friendships and loves. --> Bir insanın yaşamının daha iyi olan yanı, dostlukları ve aşklarından oluşur.

No love can cross the path of our destiny without leaving some mark on it forever. --> Hiçbir aşk (sevgi), sonsuza kalacak izler bırakmadan, kader çizgimizden geçemezler.

Give others freedom to be themselves. --> Diğerlerini kendileri olmaları için serbest bırak (özgürlük tanı).

Love is one mind in two bodies. --> Aşk iki bedende bir beyindir.

If you judge people, you have no time to love them. --> (Eğer) insanları yargılarsan, onları sevmeye zamanın olmaz.

Life is partly what we make it and partly what is made by the friends whom we choose. --> Hayatı kısmen bizim yaparız, kısmen de seçtiğimiz dostlar tarafından yapıır. (Hayat kısmen bizim yaptığımız ve kısmen de seçtiğimiz dostlar tarafından yapılandır)

A friend is someone who reaches for your hand, but touches your heart. --> Bir dost senin eline uzanan, fakat kalbine dokunandır.

No distance is too great between lovers, for love gives wings to the hearts. --> Aşıklar arasında mesafeler çok büyük değildir, çünkü aşk kalplere kanatlar verir.

Don't walk on front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend! --> Önümde yürüme, seni takip edemeyebilirim. Arkamda yürüme, sana öncülük edemeyebilirim. Yalnızca yanımda yürü ve dostum ol!

You never lose by loving. You always lose by holding back. --> Sevmekle yitirmezsin. Daima (kendini) geri çekmekle yitirirsin.
Love is the only rose without thorns. --> Sevgi dikensiz güldür.

Love is an art, few people have a natural talent for it. --> Aşk bir sanattır, az insan bunun için doğal bir yeteneğe sahiptir.

It's really amazing when two strangers become lovers, but it's really sad when the lovers become two strangers. --> İki yabancının aşık olması acayiptir, ama aşıkların iki yabancı olması gerçekten üzüntü vericidir.

The sign of a good girlfriend/boyfriend is that she/he can read your mind and know what you're going to say even before you begin to speak. --> İyi bir kız/erkek arkadaşın işareti odur ki, o senin zihninin okuyabilir ve sen konuşmaya başlamadan önce senin ne söyleyeceğini bilir.

Lovers are like poems, you may never fully understand them, but you will always love them. --> Aşılar şiirler gibidir, belki tamamını anlayamazsın, ama onları daima seversin.

Truth is the strongest bond that exists between two people. --> Doğruluk iki insan arasında var olan en güçlü bağdır.

Within you I lose myself, without you I find myself wanting to be lost again. --> Senin içinde kendimi yitiriyorum, sensiz kendimi yitiriyorum yeniden yitmeyi isteyerek.

Love is a language the blind can see and the deaf can hear. --> Sevgi, körün görebildiği sağırın duyabildiği bir dildir.

Live everyday like it's your last because someday you'll be right! --> Her gününü son günün gibi yaşa, çünkü bir gün haklı çıkacaksın.

Love is like a golden rose that never dies and always keeps its beauty! --> Sevgi, hiç ölmeyen ve güzelliğini daima koruyan, altın bir gül gibidir.

Relationships come and go. If you love someone so much, but you can't have him, you must learn to let him go and if they come back to you, then you know that it was really meant to be. --> İlişkiler gelir ve geçer. Eğer birisini çok seversen, ama ona sahip olamazsın, onun gitmesine izin ver ve eğer sana dönerse, gerçekten paylaşılan birşey olduğunu bilirsin.

Lovers are a very strange jewel, they make you laugh and encourage you to go on. --> Aşıklar çok ilginç mücevherlerdir, sizi güldürür ve devam etmeniz için sizi cesaretlendirirler.

Beginnings are always scary, endings are usually sad, but it's the middle that counts. You just have to give a chance to change. --> Başlangıçlar daima ürkütücüdür, bitişler genellikle üzüntü vericidir, fakat kayda değer olan ortadır. Yalnızca değişime bir şans vermelisiniz.

We have to move ahead, but we are not going to leave our friends behind. --> İlerlemeliyiz, ama dostlarımız ardımızda bırakmayacağız.

I would like to thank you to my darling for taking care of my heart without knowing anything about cardiology. --> Kardiyoloji hakında hiçbir şey bilmeden kalbime özen gösterdiği sevgilime teşekkür etmeyi arzu ediyorum.

A smile makes richer the one who receives it without making poorer the one who gives it. --> Gülümseme, vereni fakir etmeden alanı zengin eder.

To the world you may be one person, but to one person you may be the world. --> Dünyaya karşı tek bir insan olabilirsin, fakat bir insana karşı dünya olabilirsin.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Have Got Cümleleri


Where Cümleleri


By Cümleleri


Olay Cümleleri


Etkileyici Kitap Cümleleri


Bilgisayar Cümleleri


Neden Sonuç Cümleleri


İtalyanca Çeviri Cümleleri


En İyi Çeviri Cümleleri


There Is Cümleleri


İspanyolca Tercüme Cümleleri


İsim Fiil Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.